Onze gebruiksvoorwaarden

In onze gebruiksvoorwaarden bespreken we de voorwaarden waaronder je de diensten van eerstestap.nl gebruikt. Wij vinden het belangrijk dat je deze voorwaarden begrijpt. De meest belangrijke voorwaarden beschrijven we hier.

1. De gebruiksvoorwaarden

Voor het leveren van onze diensten hebben wij gebruiksvoorwaarden opgesteld. Door gebruik te maken van onze diensten, accepteer je de gebruiksvoorwaarden.

Wij houden recht voor om onze gebruiksvoorwaarden te wijzigen. De meest recente versie staat altijd op onze site.

Ben je het niet eens met onze gebruiksvoorwaarden, mag je zelf bepalen om geen gebruik te maken van onze diensten, of je account te beeindigen.

2. Eerstestap.nl

Wij bieden een consument kennis, hulp ter voorbereiding op het adviesgesprek. Dit doen wij om de consument beter beslagen ten ijs te laten komen. Met een account heeft men toegang tot al onze video's en hulpmiddelen.

3. Account

Je krijgt volledige toegang tot onze video's en hulpmiddelen, door een account aan te maken. Je opent een account door het aanmeldformulier volledig in te vullen.

4. Beschikbaarheid

We streven ernaar de website en zijn content continue beschikbaar te hebben staan voor jou. Eerstestap.nl kan onderhoud plegen of wijzigingen/verbeteringen aan de website en zijn content doorvoeren. Onze diensten kunnen hierdoor (tijdelijk) niet beschikbaar zijn. Eerstestap.nl hoeft jou hier niet van tevoren over op de hoogte te stellen en is niet aansprakelijk voor enig geleden schade.

5. Content

Wij doen ons uiterste best om de content van onze diensten te laten kloppen. Toch kan onze content niet geheel foutloos zijn. Wanneer nodig passen wij content aan. Door een account te openen accepteer je de staat van onze diensten.

6. Onafhankelijk

Eerstestap.nl is er voor de adviseur en de consument. Wij zijn onafhankelijk van enige aanbieder en we zullen nooit onderdeel zijn van een transactie tussen een consument en een aanbieder. Wij bieden de kennis en de voorbereiding op de vervolgstap.  

7. Eigendom

De website, de naam, de content en de werkwijze van eerstestap.nl zijn volledig eigendom van eerstestap.nl B.V. Jij mag hiervan niets dupliceren, geen delen hiervan gebruiken of verspreiden, zonder dat eerstestap.nl B.V. jou hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.

Maak je gebruik van de 'pensioenstraat', geldt dat de website, de naam, de content en de werkwijze van respectievelijk eerstestap.nl en Zowerktpensioen.nl volledig eigendom zijn van respectievelijk eerstestap.nl B.V. en van Hippe Kerels V.O.F. Jij mag hiervan niets dupliceren, geen delen hiervan gebruiken of verspreiden, zonder dat eerstestap.nl B.V. en Hippe Kerels V.O.F. jou hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming hebben gegeven.

8. Verantwoordelijkheid

Je bent zelf verantwoordelijk voor de activiteiten die je uitvoert binnen eerstestap.nl.  Eerstestap.nl is niet aansprakelijk voor de inhoud van Content die je plaatst, en kan deze wijzigen als dat nodig is. Als je Content tegenkomt die niet correct is, dan kun je dit melden.

9. Privacy

Als geen ander beseffen wij hoe belangrijk privacy is. Daarom gaat Eerstestap.nl zorgvuldig om met de persoonlijke gegevens van jouw klanten. 

Eerstestap.nl heeft passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die binnen onze tools worden achtergelaten en de verwerking ervan.

10. Beëindigen Account

Je kunt op elk moment het gebruik van eerstestap.nl stoppen en je Account beëindigen. Je krijgt geen restitutie van betaalde bedragen. Alle Gegevens die bij je Account geregistreerd stonden worden dan definitief verwijderd. Wel blijven analyse-Data en Content geanonimiseerd beschikbaar voor eerstestap.nl . Eerstestap.nl heeft eenzijdig het recht om jouw gebruik van de Dienst (tijdelijk) te stoppen of jouw Account te beëindigen.


©2011-2021 eerstestap.nl | Proclaimer | Gebruikersvoorwaarden | Pagina geladen in 0,15 seconden.